LACKFIX® Spray System

MOBILNÍ OTRYSKÁVACÍ STROJE PRO VOLNÉ TRYSKÁNÍ.

Mobilní otryskávací stroje patří mezi nejrozšířenější řadu zařízení, která lze funkčně dělit do dvou základních skupin. Injektorová zařízení využívají podtlaku k nasávání abraziva do proudu vzduchu. Tyto injektorové pistole nalézají své uplatnění především díky svým malým rozměrům, flexibilnímu použití, bezproblémovému provozu a velmi výhodným poměrem ceny a výkonu. Tlakové systémy obsahují tlakovou nádobu volitelného objemu 20 - 300 l (na přání 2000 - 4000 l na podvozku) a pro dávkování abraziva využívají speciální dávkovací ventil a zemskou gravitaci. Tyto tryskací kotle se používají při volném tryskání ocelových nebo železobetonových konstrukcí, kdy je kladen důraz na vysoký plošný výkon tryskání, dostatečný pracovní tlak (až 12 barů) pro možnost použití tryskacích hadic dlouhých až 300 m nebo pro dosažení maximální drsnosti povrchu (Ra). Bezpečnost u těchto systémů je zajištěna dálkovým ovládáním RMS 2000. Pro zamezení prašnosti při volném tryskání lze na oba tyto systémy připojit adaptér pro vlhké tryskání. Při použití tohoto adaptéru se do proudu abraziva dávkuje voda nebo vhodný inhibitor koroze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ.

K celé produkci otryskávacích strojů nabízíme širokou škálu speciálního příslušenství. Jedná se např. o koncové zařízení pro tryskání vnitřních ploch trubek a následnou aplikaci nátěrové hmoty. Zařízení pro zvlhčování abraziva vhodné k zamezení šíření prašnosti. Úhlové trysky k tryskání tzv. za roh atd.

MOBILNÍ OTRYSKÁVACÍ STROJE PRO BEZPRAŠNÉ TRYSKÁNÍ.

Tam, kde není možné použít volné tryskání z důvodu vysoké prašnosti nebo v případě, že nelze předmět umístit do tryskací kabiny s odsáváním a vlastní recyklací, je nejvhodnější použítí bezprašných otryskávacích systémů s vlastní separací a recyklací abraziva, ať už ručních injektorových (EDUCT-O-MATIC) pro práce menšího rozsahu nebo vysoce výkonných tlakových systémů (HS 200 P1) pro výrobní provozy.

RUČNÍ TRYSKACÍ KABINY.

Pro otryskávání méně rozměrných předmětů v dílenských provozech je vhodné použít injektorovou nebo tlakovou ruční tryskací kabinu. K zlepšení manipulace s otryskávaným předmětem může být kabina dle přání zákazníka vybavena např. rotačním stolem, bubnem či otvory pro vkládání tyčového materiálu z bočních stran kabiny. Maximální rozměry těchto kabin jsou cca 1900 x 1900 mm.

MALÉ TRYSKACÍ BOXY.

Tyto tryskací boxy o rozměrech cca 6x4x3 m jsou vhodné pro tryskání rozměrnějších či profilovaných předmětů volným tlakovým tryskáním. Systém sběru vytryskaného abraziva je zajištěn podtlakovým odsáváním z násypky umístěné pod podlahou. Abrazivo je odsáto do separační a recyklační jednotky a znovu automaticky dávkováno do tryskacího kotle. Prach vzniklý při separaci a tryskání je filtrován patronovou filtrační jednotkou a čistý vzduch je vracen zpět do prostoru.

OCHRANNÉ VYBAVENÍ PRACOVNÍKŮ.

Pracovníka je při volném tryskání nutné chránit před působením abraze, hluku a prašnosti profesionálním ochranným vybavením. Mezi tyto pomůcky patří zejména ochranná přilba s přívodem čistého a klimatizovaného vzduchu, filtr vdechovaného vzduchu a ochranná kožená nebo nylonová kombinéza.

AIRLESS LAKOVACÍ TECHNIKA WIWA.

Airless zařízení společnosti WIWA® jsou profesionální pneumatická zařízení pro aplikaci vysoko sušinových nátěrových hmot. Jednotlivé typy se od sebe liší poměrem převodování vzduchového motoru (1:1 - 73:1), výstupním tlakem (až 450 barů) a objemem vytlačené nátěrové hmoty za 1 minutu (od 2,5 l/min do 45 l/min). Výraznou konstrukční výhodou je umístění obou sad těsnění mimo pohybující se část a to do stěn válce. Tím je eliminována provozní opotřebitelnost samotného válce při použití vysoce abrazivních, např. zinkfosfátových nátěrových hmot a tím výrazně snížena cena provozní údržby.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Na veškerá zařízení a originální díly CLEMCO® nebo WIWA® poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců dle platných záručních podmínek. Servis strojů a příslušenství je prováděn do 24 hod. od ohlášení závady. V případě problému lze využít non-stop servisní linku a okamžitou technickou pomoc. Pokud není možné odstranit závadu na místě, lze na dobu potřebnou k opravě zapůjčit jiné funkční zařízení. Při koupi technologie je samozřejmostí její uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. S veškerými problémy a nejastnostmi při užívání zařízení se může zákazník kdykoli obrátit na náš poradenský servis. Na přání zákazníka je také možno celou technologii předvést v provozu nebo využít možnost exkurze na místě již realizované technologické dodávky. Dále lze v prostorách společnosti zajistit školení o nejvhodnějším použití otryskávacích a lakovacích strojů a optimalizaci pracovních postupů za využití nejmodernější audiovizuální techniky.

Mgr. David Semiginovský
majitel
tel.: +420 736 669 966
david@tryskani.cz
    
Injektorová zařízení
Injektorová zařízení

Tlakové systémy Tlakové systémy

Bezpečnost Bezpečnost

Adaptér pro vlhké tryskání Adaptér pro vlhké tryskání

Příslušenství Příslušenství

Mobilní otryskávací stroje Mobilní otryskávací stroje

Ruční tryskací kabiny Ruční tryskací kabiny

MMalé tryskací boxy Malé tryskací boxy

Ochranné vybavení pracovníků Ochranné vybavení pracovníků

Airess lakovací technika WIWA Airess lakovací technika WIWA